Wednesday, September 9, 2009

Permohonan tukar Syarat

1. Permohonan melalui boring yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Negeri. Jika tiada boring berkenaan melalui boring yang ditetapkan oleh Pentabdir Tanah Negeri. Sertakan perkara beikut:-
a. Bayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Negeri
b. Pelan tanah
c. Perakuan carian rasmi dan
d. Kebenaran bertulis daripada pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah tersebut.
e. Bukti pembayaran cukai tahunan semasa
2. Permohonan yang melibatkan tanah lading akan dirujuk oleh Pejabat Tanah kepada Lembaga Tanah Ladang untuk mendapat pandangan dan sokongan

Comment :

1. Pelan tanah is precomp plan
2. Carian rasmi atau search can be carried out in PTG or Land office depends on your title status.
3. Kebenaran bertulis or letter of consent is usually from banker
4. Latest annual tax payment is important for process the application


Bookmark and Share

No comments: